DIAS Techniek
Next level service.

NEN3140 Keuring

Een NEN3140 inspectie heeft als doel een veilige werkomgeving te creëren en te behouden. Als eigenaar van uw onderneming bent u hier verantwoordelijk voor. Om aan te tonen dat u aan de normen voldoet is een regelmatige inspectie noodzakelijk. Een puntensysteem binnen NEN3140 geeft aan hoe vaak uw installatie geïnspecteerd moet worden, dit varieert tussen de 1 en de 5 jaar.

WAAROM EEN NEN3140 INSPECTIE?

Voor bestaande laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze norm stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van elektrische installaties. 

Er zijn een aantal voorwaarden:

 1. De vaste installatie dient te functioneren onder de omstandigheden waar deze initieel voor ontworpen is.
 2. De vaste installatie dient te voldoen aan de normen die zijn gehanteerd bij de opzet en bouw van de installatie.
 3. Gebreken en defecten worden uitgezocht en gerapporteerd.
 4. Bovenstaande punten bepalen de staat van onderhoud en daarmee ook de veiligheid van de installatie.


De inspectie is gericht op het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten daarbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veel voorkomende risico's zijn vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie.

Vaak zijn de oorzaken kleine zaken die relatief eenvoudig opgelost kunnen worden, zoals:

 • Overbelasting
 • vuil en vocht bij o.a. schakelkasten en andere delen van uw installatie
 • Defecte aardlekschakelaars 
 • Defecte wandcontactdozen
 • Losse kabels of contacten

Tijdens de inspectie komen er een aantal zaken aan bod, zoals:

 1. Controle van de installatietekeningen
 2. Metingen: aanspreektijden van aardlekbeveiligingen, aanspreekstromen van aardlekbeveiligingen, belasting stromen, impedantie foutstroom, isolatieweerstand, weerstand beschermingsleiding
 3. Visuele inspectie van de installatie
 4. Rapportage


Rapporteren heeft een heleboel voordelen, zo ontstaat er een goed onderbouwd oordeel over de installatie en kan deze ook duidelijk beargumenteerd worden. Je bent in staat om de staat van de installatie te vergelijken met eerdere inspecties, er kan een advies uitkomen die betrekking heeft op gebreken die tijdens de inspectie naar boven zijn gekomen en je krijgt duidelijk inzicht in de toe- of afname van de veiligheid van de installatie.


Heeft u na het lezen hiervan vragen? Neem gerust contact met ons op.

E-mailen
Bellen